IT

Miejsce odbycia stażu:

 • Tychy,
 • Jarosław,
 • Legnica,
 • Mielec (projekt w organizacji).

Odbywając staż w dziale IT będziesz miał możliwość udoskonalania aplikacji i usprawniania procesów, które przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania Lear Corporation. Ponadto pomożesz użytkownikom w efektywnym wykorzystaniu narzędzi komputerowych.

Przykładowe zadania dla stażysty:

 • nadzór nad istniejącą infrastrukturą informatyczną,
 • wsparcie użytkowników,
 • rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem,
 • instalacja i konfiguracja istniejącego oraz nowego sprzętu IT,
 • efektywna realizacja zadań zlecanych i nadzorowanych przez opiekuna stażu.

Jeśli jesteś osobą z pasją zajmującą się infrastrukturą informatyczną, a dodatkowo lubiącą kontakt z użytkownikami to doskonale odnajdziesz się na stażu w Dziale IT.

Dodatkowo oczekujemy od Ciebie:

 • umiejętności logicznego myślenia,
 • samodzielności i samodyscypliny,
 • zdolności organizacyjnych,
 • zainteresowania znajdowaniem sposobów wykorzystania technologii do usprawniania procesów biznesowych,
 • umiejętności interpersonalnych,
 • chęci ciągłego podnoszenia kwalifikacji w obszarze IT.

APLIKUJ

Powrót