Strona główna / Start Your Career / Start Your Career / Finanse/Estymacja kosztów

Finanse/Estymacja kosztów

FINANSE

Miejsce odbycia stażu:

 • Tychy,
 • Jarosław,
 • Legnica,
 • Mielec (projekt w organizacji).

Nasz Dział Finansowy odpowiada ze realizację zadań firmy w zakresie rozliczeń finansowych. Zajmuje się decyzjami finansowymi podejmowanymi przez przedsiębiorstwo oraz narzędziami i analizami pomagającymi dokonać jak najlepszych wyborów. Efektem prac w tym obszarze są informacje dla potrzeb kontroli budżetu, sprawozdania i raporty finansowe firmy wymagane prawem.

Przykładowe zadania dla stażysty:

 • kontrola i księgowanie dokumentów finansowych,
 • kontrola i przygotowywanie raportów VAT,
 • uzgadnianie sald kont księgowych,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań GUS.

Jeśli jesteś osobą szczegółową, która potrafi analizować dane oraz wyciągać wnioski to doskonale odnajdziesz się na stażu w Dziale Finansowym.

Dodatkowo oczekujemy od Ciebie:

 • umiejętności dbania o detale, przy wglądzie w całość procesu lub zagadnienia,
 • zmysłu organizacyjny,
 • samodzielności i systematyczności,
 • umiejętności logicznej i krytycznej analizy dostępnych danych,
 • łatwości w poruszaniu się w obszarze informacji numerycznych,
 • chęci ciągłego podnoszenia kwalifikacji w obszarze finansów,
 • zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych.

APLIKUJ

ESTYMACJA KOSZTÓW
Miejsce odbycia stażu:

 • Tychy

Dział estymacji kosztów jest odpowiedzialny za obecność i dostępność naszej oferty wszędzie tam, gdzie potrzebują jej nasi klienci. W związku z tym, w oparciu o stały monitoring rynku i danych korporacyjnych, jest ona na bieżąco aktualizowana, dbając o jej jakość, kompleksowość i atrakcyjność. Do zadań działu należy również stały kontakt z klientami oraz pomiar ich satysfakcji.

PRZYKŁADOWE ZADANIA DLA STAŻYSTY:

 • praca w systemie korporacyjnym; m.in. wprowadzanie cen, analizy sprzedażowe
 • uzupełnianie cen w check lists na zwroty jakościowe
 • kompletacja dokumentacji audytowej
 • analiza ankiet satysfakcji klienta

Jeśli jesteś osobą pełną energii, która nie boi się pracy z Excelem, a jednocześnie interesujesz się zagadnieniami ekonomicznymi oraz trendami rynkowymi to doskonale odnajdziesz się na stażu w Dziale Estymacji Kosztów.

DODATKOWO OCZEKUJEMY OD CIEBIE:

 • sprawności w gromadzeniu bieżących informacji rynkowych,
 • łatwości w podtrzymywaniu kontaktów z klientami,
 • zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 • umiejętności myślenia analitycznego,
 • elastyczności, samodzielności.

APLIKUJ

Powrót