Strona główna / Praktyczny Start / Regulamin projektu

Regulamin projektu

Regulamin

 1. Praktyczny Start (w dalszej części Regulaminu nazywany Projektem) jest cyklem bezpłatnych spotkań warsztatowych, które mają na celu ukazanie uczestnikom specyfiki funkcjonowania Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. – Zakład Tychy Trim.
 2. Spotkania warsztatowe będę odbywać się w siedzibie firmy, a więc w Tychach, ul. Serdeczna 40.
 3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie statusu Studenta lub Absolwenta uczelni.
  Zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie praktyczny start odbywają się drogą elektroniczną poprzez stronę www.praktycznystart.lear.pl przez naciśnięcie guzika „zgłoś się” przypisanego do konkretnej grupy oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Rekrutacja trwa do 10 kwietnia 2015 lub do wyczerpania miejsc.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do wzięcia udziału w całym cyklu warsztatów, który składa się z 6 modułów warsztatowych (Finanse i Kontroling, Logistyka, Zakupy, Kalkulacja Kosztów, HR, Ciągłe Doskonalenie) i jest rozłożony na kilka tygodni. Każdy moduł realizowany jest w ciągu jednego dnia i trwa około 6 godzin. Uczestnicy podzieleni są na grupy liczące nie więcej niż 12 osób. Takich grup jest 2. Każda grupa odbywa 6 spotkań w ramach programu. Każdy blok zajęć odbywa się w godzinach 10:00 – 16:00.
 5. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenie ze strony Organizatora.
  Organizator zapewnia prowadzenie warsztatów, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji harmonogramu.
 7. Uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach według poniższego harmonogramu:       

GRUPA I:

22.04.2015 - Estymacja kosztów,

24.04.2015 - HR,

04.05.2015 - Logistyka,

06.05.2015 - Ciągłe doskonalenie,

20.05.2015 - Finanse,

27.05.2015 – Zakupy;

 

GRUPA II:

24.04.2015 - Ciągłe doskonalenie,

06.05. 2015 - HR,

08.05.2015 - Estymacja kosztów,

15.05.2015 - Logistyka,

22.05.2015 – Finanse,

29.05.2015 - Zakupy.